Głównym Organizatorem GIS Challenge 2017 był Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Pracownia Geoinformacji. Współorganizatorami GIS Challenge były ośrodki akademickie i techniczne, których przedstawiciele brały aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu Mistrzostw. Były to:

Partnerzy wydarzenia:

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w GIS Challenge 2018 przedstawicieli wszystkich ośrodków akademickich i technicznych w Polsce. Chętnie w naszym gronie powitamy przedstawicieli organizacji / stowarzyszeń / firm, którzy zadeklarują aktywne uczestnictwo w trakcie trwania Mistrzostw. Zależy nam szczególnie na specjalistach, znających bardzo dobrze funkcjonalność wybranej platformy GIS (ArcGIS, OSGeo, Microstation, itp).

Zapraszamy

Szczegóły pod numerem telefonu: 501 414 960 oraz e-mailem: gischallenge@gmail.com