GIS Challenge jest nową inicjatywą środowiska akademickiego skierowaną do najzdolniejszych studentów kształcących się w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS) oraz geoinformatyki na uczelniach różnych typów.

Główną ideą tego spotkania jest sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności analitycznego myślenia pod kątem wykonywania analiz przestrzennych a także sposobów radzenie sobie z różnymi problemami natury technicznej. Uważamy, że uczestnictwo w GIS Challenge jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy firmami z branży IT, które wykorzystują funkcjonalność GIS w pracy, a najzdolniejszymi studentami branży geoinformatycznej.

Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia (dla około 150 osób) wymaga zaangażowania sił i środków finansowych, których pozyskanie jest niezbędne dla przygotowania tego spotkania. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o udzielenie wsparcia finansowego bądź rzeczowego na rzecz naszej inicjatywy. Uzyskane wsparcie zostanie przeznaczone na ufundowanie nagród dla uczestników, pokrycie kosztów ich pobytu w Lublinie oraz wynajem sali. Ze swojej strony oferujemy:

1) czas na prezentację sponsorów w trakcie trwania Mistrzostw

2) czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami Mistrzostw

3) miejsce na stoisko sponsorów

4) wręczenia materiałów reklamowych wszystkim uczestnikom GIS Challenge.

5) umieszczenie informacji o sponsorze w materiałach i multimediach (strona internetowa, strony internetowy partnerów/współorganizatorów, plakaty, film promocyjny, program Mistrzostw).

Mistrzostwa oraz towarzyszące im prezentacje i spotkania będą doskonałą okazją do zademonstrowania osiągnięć, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń dla tych, którzy w swojej pracy wykorzystują GIS.