Pracowania Geoinformacji

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin

Tel.: 501-414-960
e-mail: gischallenge@gmail.com

GIS Challenge