Komitet Naukowy

 

Przewodnicząca

Dr hab. Beata Konopska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie

Dr. hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

Dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Jarosław Chormański, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW

Politechnika Warszawska

Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Dr inż. Izabela Karsznia

Uniwersytet Warszawski, GUGiK

Prof. dr hab. Jacek Kozak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak

Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w  Krakowie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny

Akademia Morska w Szczecinie

Dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Jacek Urbański, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu