Komitet Honorowy

 

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski

JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS w Lublinie

Dr hab.  Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

Dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. UMCS

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie

Prof. dr hab. Marek Degórski

Przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Przewodniczący Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki

Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej w Warszawie