O Akademickich Mistrzostwach Geoinformatycznych – GIS Challenge 2017

REGULAMIN

ZADANIA
ELIMINACJE
FINAŁ

Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017 odbyły się w Polsce po raz pierwszy. Głównym organizatorem wydarzenia był Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współorganizatorami GIS Challenge 2017 były także ośrodki akademickie, stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele uczestniczą w przygotowaniu zadań oraz którzy będą brać aktywny udział w roli sędziów czy obserwatorów w trakcje trwania Mistrzostw.

GIS Challenge skierowany jest do osób posiadających status studenta (studia licencjackie lub magisterskie), które w zespołach dwu- lub trzyosobowych będą rywalizować o miano najlepszej akademickiej drużyny w Polsce w rozwiązywaniu zadań analitycznych oraz problemów związanych z wykorzystywaniem oprogramowania GIS i przetwarzaniem danych przestrzennych.

W trakcie tego spotkania uczestnicy będą mieli okazję nie tylko wykazać się wiedzą geoinformatyczną, ale także nawiązać kontakty z przedstawicielami firm informatycznych oraz geoinformatycznych wspierających GIS Challenge.

Zasady

  • startują drużyny z polskich uczelni,
  • drużyny składają się z 2-3 zawodników,
  • drużyna ma 6 godzin na rozwiązanie zadań,
  • do rozwiązania jest 8 -14 zadań
  • zadania mają różny zakres (problemy przetwarzania i zarządzania danymi, wykonywanie analiz przestrzennych, itp)
  • rozwiązania są oceniane na bieżąco w trakcie zawodów.

*Szczegółowe zasady określa regulamin